ten, przez które­go nie dam rady... ten , który zniszczył i życie... po co mi to było? bied­ne mo­je serce...


ten-przez-które­go-nie dam-rady-ten- który-zniszczył-i życie-po-co mi to było-bied­ne-mo­-serce
tatenprzezktóre­gonie damradyten któryzniszczyłi życiepoco mi to byłobied­nemo­jeserceprzez które­goktóre­go nie damnie dam radyrady ten który zniszczyłzniszczył i życiei życie popo co mi to byłobied­ne mo­jemo­je serceprzez które­go nie damktóre­go nie dam radynie dam rady ten który zniszczył i życiezniszczył i życie poi życie po co mi to byłobied­ne mo­je serceprzez które­go nie dam radyktóre­go nie dam rady ten który zniszczył i życie pozniszczył i życie po co mi to byłoprzez które­go nie dam rady ten który zniszczył i życie po co mi to było

Wolny lud to bynajmniej nie ten, który ma taką lub inną formę rządu, lecz ten, który cieszy się formą rządu ustanowioną przez prawo.Spo­tyka dziew­czę na drodze chłopaka Daj mi pierścionek to dam Ci buziaka Dał jej pierścionek, ona mu siebie Ten pier­wszy raz było jak w niebie A po­tem obo­je się w życie rzucili Pierścionek i bu­ziak precz odrzucili Ona nie ona, on też nie on Do nieba im dro­ga już tyl­ko przez zgon Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma.Miarą mowy nie jest ten, który mówi, lecz ten, który słucha.Bied­ny umysłowo, to ten, który szuf­ladkuję dru­giego człowieka za słuchaną mu­zykę, noszo­ne ciu­chy i to­warzys­two w którym się obraca.Dobry komplement to nie ten, który słodki, lecz ten, który prawdziwy.