Ten zwycięża - choćby był powalony i zdeptany - kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze.


ten-zwycięża-choćby-był-powalony-i-zdeptany-kto-miłuje-a-nie-ten-który-w-nienawiś-depcze
stefan wyszyński kardtenzwyciężachoćbybyłpowalonyzdeptanyktomiłujenietenktórynienawiścidepczeten zwyciężazwyciężachoćbychoćby byłbył powalonypowalony ii zdeptanyzdeptanyktokto miłujenie tenktóry ww nienawiścinienawiści depczeten zwyciężachoćby byłchoćby był powalonybył powalony ipowalony i zdeptanyi zdeptanykto miłujea nie tenktóry w nienawiściw nienawiści depczechoćby był powalonychoćby był powalony ibył powalony i zdeptanypowalony i zdeptanyktóry w nienawiści depczechoćby był powalony ichoćby był powalony i zdeptanybył powalony i zdeptany

Ten, kto zamknął się w nienawiści, już się skończył! A narodził się do nowego życia ten, kto z piekieł nienawiści wyszedł na światło Boże.Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.Ten, kto kocha sławę, widzi swoje własne szczęście w czynach bliźnich; ten, który kocha rozkosz - czuje ją we własnym doznaniu; ale ten, kto posiada inteligencję, zdobywa ją własnym działaniem.Każdy człowiek trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który i ten, w który wierzy, że ma.Ten, kto wra­ca, jest zaw­sze kimś in­nym niż ten, który odszedł.Kiedyś antysemitą był ten, kto nienawidził Żydów. Dzisiaj antysemitą jest ten, kogo nienawidzą Żydzi.