Teraźniejszość jest czymś, co nas wiąże. Przyszłość tworzymy sobie w wyobraźni. Tylko przeszłość jest czystą rzeczywistością.


teraźniejszość-jest-czymś-co-nas-wiąże-przyszłość-tworzymy-sobie-w-wyobraź-tylko-przeszłość-jest-czystą-rzeczywistośą
simone weilteraźniejszośćjestczymśconaswiążeprzyszłośćtworzymysobiewyobraźnitylkoprzeszłośćczystąrzeczywistościąteraźniejszość jestjest czymśco nasnas wiążeprzyszłość tworzymytworzymy sobiesobie ww wyobraźnitylko przeszłośćprzeszłość jestjest czystączystą rzeczywistościąteraźniejszość jest czymśco nas wiążeprzyszłość tworzymy sobietworzymy sobie wsobie w wyobraźnitylko przeszłość jestprzeszłość jest czystąjest czystą rzeczywistościąprzyszłość tworzymy sobie wtworzymy sobie w wyobraźnitylko przeszłość jest czystąprzeszłość jest czystą rzeczywistościąprzyszłość tworzymy sobie w wyobraźnitylko przeszłość jest czystą rzeczywistością

Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem.Każdy człowiek ma dwóch nieprzyjaciół: przeszłość i przyszłość. Największym darem, jaki otrzymał, jest teraźniejszość.Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie.Teraźniejszość zawsze postępuje, przyszłość ciągle się wycieńcza, przeszłość nieustannie rośnie.Kto chce zatroszczyć się o przyszłość, ten przeszłość z pokorą, teraźniejszość zaś z nieufnością przyjmować musi.