Teraźniejszość jest jak rana - chyba żeby zapełnić ją rozkoszą.


teraźniejszość-jest-jak-rana-chyba-żeby-zapełć-ją-rozkoszą
stanisław ignacy witkiewicz (witkacy)teraźniejszośćjestjakranachybażebyzapełnićrozkosząteraźniejszość jestjest jakjak ranaranachybachyba żebyżeby zapełnićzapełnić jąją rozkosząteraźniejszość jest jakjest jak ranajak ranachyba żebychyba żeby zapełnićżeby zapełnić jązapełnić ją rozkosząteraźniejszość jest jak ranajest jak ranachyba żeby zapełnićchyba żeby zapełnić jążeby zapełnić ją rozkosząteraźniejszość jest jak ranachyba żeby zapełnić jąchyba żeby zapełnić ją rozkoszą

Te­raźniej­szość jest jak ra­na - chy­ba żeby za­pełnić ją rozkoszą.War­to zro­bić z siebie ba­rana żeby ko­goś rozśmieszyć.Każda nieuchronna zmiana jest tak głęboka, jak rana w duszy.To, jak bardzo moje serce przywiązane jest do moich dzieci, jak ich radość staje się moją radością, muszą one odnajdować od rana do wieczora na mojej twarzy i w moich słowach.Wielka radość jest tak samo daleka od dobrego zdrowia jak wielka udręka. Jedyną rozkoszą człowieka naprawdę zdrowego jest po prostu radość istnienia.Kochać to jedyna rzecz, mogąca zapełnić wieczność. . . Nieskończoność potrzebuje bezkresów.