Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością.


teraźniejszość-to-stan-między-dawnymi-dobrymi-czasami-i-piękniejszą-przyszłośą
anonimteraźniejszośćtostanmiędzydawnymidobrymiczasamipiękniejsząprzyszłościąstan międzymiędzy dawnymidawnymi dobrymidobrymi czasamiczasami ii piękniejsząpiękniejszą przyszłościąteraźniejszość to stanstan między dawnymimiędzy dawnymi dobrymidawnymi dobrymi czasamidobrymi czasami iczasami i piękniejsząi piękniejszą przyszłościąteraźniejszość to stan międzystan między dawnymi dobrymimiędzy dawnymi dobrymi czasamidawnymi dobrymi czasami idobrymi czasami i piękniejszączasami i piękniejszą przyszłościąteraźniejszość to stan między dawnymistan między dawnymi dobrymi czasamimiędzy dawnymi dobrymi czasami idawnymi dobrymi czasami i piękniejsządobrymi czasami i piękniejszą przyszłością

Czy to nie śmieszne: nawet nasze czasy będą kiedyś nazywali dobrymi dawnymi czasami. -Alberto Moravia
czy-to-nie-śmieszne-nawet-nasze-czasy-będą-kiedyś-nazywali-dobrymi-dawnymi-czasami
O pieśni gminna! ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty. -Adam Mickiewicz
o-pieś-gminna-ty-arko-przymierza-między-dawnymi-i-młodszymi-laty
Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty. -Arystoteles
doskonała-przyjaźń-rodzi-ę-między-dobrymi-oraz-między-tymi-co-osiągnęli-jednoczący-stopień-cnoty
Czasami nawet, gdy przegrywmy, jesteśmy wygrani, czasami, gdy wygrywamy, jesteśmy przegrani. Między piekłem a niebem. -Anonim
czasami-nawet-gdy-przegrywmy-jesteśmy-wygrani-czasami-gdy-wygrywamy-jesteśmy-przegrani-między-piekłem-a-niebem
Między dobrymi wszystko dobrze się układa. -Cyceron
między-dobrymi-wszystko-dobrze-ę-układa
W walce między tobą a światem stań po stronie świata. -Franz Kafka
w-walce-między-tobą-a-światem-stań-po-stronie-świata