Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością.


teraźniejszość-to-stan-między-dawnymi-dobrymi-czasami-i-piękniejszą-przyszłośą
anonimteraźniejszośćtostanmiędzydawnymidobrymiczasamipiękniejsząprzyszłościąstan międzymiędzy dawnymidawnymi dobrymidobrymi czasamiczasami ii piękniejsząpiękniejszą przyszłościąteraźniejszość to stanstan między dawnymimiędzy dawnymi dobrymidawnymi dobrymi czasamidobrymi czasami iczasami i piękniejsząi piękniejszą przyszłościąteraźniejszość to stan międzystan między dawnymi dobrymimiędzy dawnymi dobrymi czasamidawnymi dobrymi czasami idobrymi czasami i piękniejszączasami i piękniejszą przyszłościąteraźniejszość to stan między dawnymistan między dawnymi dobrymi czasamimiędzy dawnymi dobrymi czasami idawnymi dobrymi czasami i piękniejsządobrymi czasami i piękniejszą przyszłością

Czy to nie śmieszne: nawet nasze czasy będą kiedyś nazywali dobrymi dawnymi czasami.O pieśni gminna! ty arko przymierza między dawnymi i młodszymi laty.Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty.Czasami nawet, gdy przegrywmy, jesteśmy wygrani, czasami, gdy wygrywamy, jesteśmy przegrani. Między piekłem a niebem.Między dobrymi wszystko dobrze się układa.W walce między tobą a światem stań po stronie świata.