Teraz już wiem, że talent to w większości wypadków - torba, czasem cennych klejnotów pełna, którą na plecach nosi z przypadku byle rzezimieszek.


teraz-już-wiem-że-talent-to-w-większoś-wypadków-torba-czasem-cennych-klejnotów-pełna-którą-na-plecach-nosi-z-przypadku-byle-rzezimieszek
stefan Żeromskiterazjużwiemżetalenttowiększościwypadkówtorbaczasemcennychklejnotówpełnaktórąnaplecachnosiprzypadkubylerzezimieszekteraz jużjuż wiemże talentw większościwiększości wypadkówwypadkówtorbaczasem cennychcennych klejnotówklejnotów pełnaktórą nana plecachplecach nosinosi zz przypadkuprzypadku bylebyle rzezimieszekteraz już wiemtalent to ww większości wypadkówwiększości wypadkówczasem cennych klejnotówcennych klejnotów pełnaktórą na plecachna plecach nosiplecach nosi znosi z przypadkuz przypadku byleprzypadku byle rzezimieszekże talent to wtalent to w większościw większości wypadkówczasem cennych klejnotów pełnaktórą na plecach nosina plecach nosi zplecach nosi z przypadkunosi z przypadku bylez przypadku byle rzezimieszekże talent to w większościtalent to w większości wypadkówktórą na plecach nosi zna plecach nosi z przypadkuplecach nosi z przypadku bylenosi z przypadku byle rzezimieszek

Grafoman pisze byle jak o pięknych rzeczach, talent - pięknie o byle czym.W olbrzymiej większości wypadków życiem jest właśnie to, że żyć nie można.I dziś wiem jedno - błogosławieństwo, na które się nie godzimy, z czasem obraca się w przekleństwo. Nie oczekuje już niczego od życia. A ty zmuszasz mnie, bym dojrzał bogactwa i horyzonty które przerastają moją wyobraźnie. Teraz kiedy je zobaczyłem i przeczułem ogrom moich możliwości, czuję się gorzej niż kiedykolwiek przedtem. Bo wiem, że mogę zdobyć wszystko, tylko tego nie chcę.Zawrzeć małżeństwo z rozsądku znaczy w większości wypadków zebrać wszystek swój rozum dla popełnienia najbardziej szalonego czynu, jakiego dokonać może człowiek.Jak najgorzej czynić, byle pięknie mówić - takL krój zepsowanej teraz polityki.Talent może być czasem przebaczony, geniusz nigdy.