Terror potęguje strach i odwagę, dwie właściwości bardzo niebezpieczne dla dyktatorów.


terror-potęguje-strach-i-odwagę-dwie-właściwoś-bardzo-niebezpieczne-dla-dyktatorów
bertold brechtterrorpotęgujestrachodwagędwiewłaściwościbardzoniebezpiecznedladyktatorówpotęguje strachstrach ii odwagędwie właściwościwłaściwości bardzobardzo niebezpieczneniebezpieczne dladla dyktatorówterror potęguje strachpotęguje strach istrach i odwagędwie właściwości bardzowłaściwości bardzo niebezpiecznebardzo niebezpieczne dlaniebezpieczne dla dyktatorówterror potęguje strach ipotęguje strach i odwagędwie właściwości bardzo niebezpiecznewłaściwości bardzo niebezpieczne dlabardzo niebezpieczne dla dyktatorówterror potęguje strach i odwagędwie właściwości bardzo niebezpieczne dlawłaściwości bardzo niebezpieczne dla dyktatorów

Terror ma zawsze przyczynę, tylko jego cel i środki są fałszywe. Terror to rak ducha. Komórki niszczą się wzajemnie. Terror to przerzuty. Przyczyną terroru jest bezradność. Terror to najpodlejsza z ludzkich akcji.Za odwagę trzeba płacić. Strach jest za darmo.Bardzo późno zdobywamy się na odwagę wiedzenia tego, co wiemy.Bardzo późno zdobywamy się na odwagę wiedzenia tego, co wiemy,To bardzo niebezpieczne, gdy mąż publicznie okazuje względy swojej żonie. Stwarza to zwykle podejrzenie, iż bije ją, gdy są sami.Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach.