To sa­mo miejsce bez tej sa­mej mnie przeszłość zdechła przyszłość umarła teraźniejszość zamykam oczy żyję.


to ­mo-miejsce-bez-tej ­mej-mnie-przeszłość-zdechła-przyszłość-umarła-teraźniejszość-zamykam-oczy-żyję
anastazja elmorto sa­momiejscebeztej sa­mejmnieprzeszłośćzdechłaprzyszłośćumarłateraźniejszośćzamykamoczyżyjęto sa­mo miejscemiejsce bezbez tej sa­mejtej sa­mej mniemnie przeszłośćprzeszłość zdechłazdechła przyszłośćprzyszłość umarłaumarła teraźniejszośćteraźniejszość zamykamzamykam oczyoczy żyjęto sa­mo miejsce bezmiejsce bez tej sa­mejbez tej sa­mej mnietej sa­mej mnie przeszłośćmnie przeszłość zdechłaprzeszłość zdechła przyszłośćzdechła przyszłość umarłaprzyszłość umarła teraźniejszośćumarła teraźniejszość zamykamteraźniejszość zamykam oczyzamykam oczy żyjęto sa­mo miejsce bez tej sa­mejmiejsce bez tej sa­mej mniebez tej sa­mej mnie przeszłośćtej sa­mej mnie przeszłość zdechłamnie przeszłość zdechła przyszłośćprzeszłość zdechła przyszłość umarłazdechła przyszłość umarła teraźniejszośćprzyszłość umarła teraźniejszość zamykamumarła teraźniejszość zamykam oczyteraźniejszość zamykam oczy żyjęto sa­mo miejsce bez tej sa­mej mniemiejsce bez tej sa­mej mnie przeszłośćbez tej sa­mej mnie przeszłość zdechłatej sa­mej mnie przeszłość zdechła przyszłośćmnie przeszłość zdechła przyszłość umarłaprzeszłość zdechła przyszłość umarła teraźniejszośćzdechła przyszłość umarła teraźniejszość zamykamprzyszłość umarła teraźniejszość zamykam oczyumarła teraźniejszość zamykam oczy żyję

Przyszłość jest ule­piona z tej sa­mej gli­ny, co teraźniejszość.Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem.Teraźniejszość zawsze postępuje, przyszłość ciągle się wycieńcza, przeszłość nieustannie rośnie.Każdy człowiek ma dwóch nieprzyjaciół: przeszłość i przyszłość. Największym darem, jaki otrzymał, jest teraźniejszość.Kto chce zatroszczyć się o przyszłość, ten przeszłość z pokorą, teraźniejszość zaś z nieufnością przyjmować musi.