To sa­mo miejsce bez tej sa­mej mnie przeszłość zdechła przyszłość umarła teraźniejszość zamykam oczy żyję.


to ­mo-miejsce-bez-tej ­mej-mnie-przeszłość-zdechła-przyszłość-umarła-teraźniejszość-zamykam-oczy-żyję
anastazja elmorto sa­momiejscebeztej sa­mejmnieprzeszłośćzdechłaprzyszłośćumarłateraźniejszośćzamykamoczyżyjęto sa­mo miejscemiejsce bezbez tej sa­mejtej sa­mej mniemnie przeszłośćprzeszłość zdechłazdechła przyszłośćprzyszłość umarłaumarła teraźniejszośćteraźniejszość zamykamzamykam oczyoczy żyjęto sa­mo miejsce bezmiejsce bez tej sa­mejbez tej sa­mej mnietej sa­mej mnie przeszłośćmnie przeszłość zdechłaprzeszłość zdechła przyszłośćzdechła przyszłość umarłaprzyszłość umarła teraźniejszośćumarła teraźniejszość zamykamteraźniejszość zamykam oczyzamykam oczy żyjęto sa­mo miejsce bez tej sa­mejmiejsce bez tej sa­mej mniebez tej sa­mej mnie przeszłośćtej sa­mej mnie przeszłość zdechłamnie przeszłość zdechła przyszłośćprzeszłość zdechła przyszłość umarłazdechła przyszłość umarła teraźniejszośćprzyszłość umarła teraźniejszość zamykamumarła teraźniejszość zamykam oczyteraźniejszość zamykam oczy żyjęto sa­mo miejsce bez tej sa­mej mniemiejsce bez tej sa­mej mnie przeszłośćbez tej sa­mej mnie przeszłość zdechłatej sa­mej mnie przeszłość zdechła przyszłośćmnie przeszłość zdechła przyszłość umarłaprzeszłość zdechła przyszłość umarła teraźniejszośćzdechła przyszłość umarła teraźniejszość zamykamprzyszłość umarła teraźniejszość zamykam oczyumarła teraźniejszość zamykam oczy żyję

Przyszłość jest ule­piona z tej sa­mej gli­ny, co teraźniejszość. -Simone Weil
przyszłość-jest ule­piona-z tej ­mej-gli­ny-co teraźniejszość
Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem. -Blaise Pascal
przeszłość-i-teraźniejszość-są-naszymi-środkami-tylko-przyszłość-jest-celem
Teraźniejszość zawsze postępuje, przyszłość ciągle się wycieńcza, przeszłość nieustannie rośnie. -Stefan Witwicki
teraźniejszość-zawsze-postępuje-przyszłość-ągle-ę-wycieńcza-przeszłość-nieustannie-rośnie
Każdy człowiek ma dwóch nieprzyjaciół: przeszłość i przyszłość. Największym darem, jaki otrzymał, jest teraźniejszość. -Gilbert Cesbron
każdy-człowiek-dwóch-nieprzyjaciół-przeszłość-i-przyszłość-największym-darem-jaki-otrzymał-jest-teraźniejszość
Kto chce zatroszczyć się o przyszłość, ten przeszłość z pokorą, teraźniejszość zaś z nieufnością przyjmować musi. -Joubert
kto-chce-zatroszczyć-ę-o-przyszłość-ten-przeszłość-z-pokorą-teraźniejszość-zaś-z-nieufnośą-przyjmować-musi