To było tak, że pus­tka pi­sała za mnie, a te­raz, gdy już przy mnie nie jest tak pus­to, nie ma ktoś pisać.


to było-tak-że pus­tka-pi­ła-za mnie-a te­raz-gdy-już-przy-mnie-nie jest tak-pus­to-nie  ktoś-pisać
myarczito byłotakże pus­tkapi­sałaza mniea te­razgdyjużprzymnienie jest takpus­tonie ma ktośpisaćto było także pus­tka pi­sałapi­sała za mniegdy jużjuż przyprzy mniemnie nie jest taknie jest tak pus­tonie ma ktoś pisaćże pus­tka pi­sała za mniegdy już przyjuż przy mnieprzy mnie nie jest takmnie nie jest tak pus­togdy już przy mniejuż przy mnie nie jest takprzy mnie nie jest tak pus­togdy już przy mnie nie jest takjuż przy mnie nie jest tak pus­to