To były dob­re sny, te sny sprzed lat; nie spraw­dziły się, ale cieszę się, że mi się przyśniły.


to były-dob­re-sny-te sny-sprzed-lat-nie spraw­dziły-ę-ale-cieszę-ę-że mi ę-przyśły
robert james wallerto byłydob­resnyte snysprzedlatnie spraw­dziłysięalecieszęże mi sięprzyśniłyto były dob­redob­re snyte sny sprzedsprzed latnie spraw­dziły sięale cieszęcieszę sięże mi się przyśniłyto były dob­re snyte sny sprzed latale cieszę się

- znałaś Go 10 lat... !!! - dzieliłam z Nim życie, pościel i sny, ale to nie wys­tar­cza by po­wie­dzieć, że Go znam....W moim życiu naj­większy­mi dob­roczyńca­mi oka­zały się podróże i sny.Daw­ne marze­nia to były dob­re marze­nia i choć się nie spełniły cieszę się, że je miałem.Pat­rzę w ok­no, ty­lu ludzi przechodzi, ale nie Ty... Nie widzę Cię... Wiem cu­da się zdarzają, sny się spełniają, więc gdzie są moje? Po­każ mi siebie, dość już tej szaty Po­każ mi proszę blask Two­je­go ciała. Spraw by me no­gi były jak z waty. Spraw by reszta liczyć się przestała Nie dość, że nieszczęśliwego trapi szpetna rzeczywistość, ale jej jeszcze piękne sny pomagają.