To co nie mieści się w głowi od­bi­ja się w oczach, a nieraz wychodzi na zewnątrz słowem ujęte 


to co nie mieś ę-w głowi-od­bi­ja ę-w oczach-a nieraz-wychodzi-na zewnątrz-słowem-ujęte 
motylek96to co nie mieści sięw głowiod­bi­ja sięw oczacha nierazwychodzina zewnątrzsłowemujęte to co nie mieści się w głowiw głowi od­bi­ja sięod­bi­ja się w oczacha nieraz wychodziwychodzi na zewnątrzna zewnątrz słowemsłowem ujęte to co nie mieści się w głowi od­bi­ja sięw głowi od­bi­ja się w oczacha nieraz wychodzi na zewnątrzwychodzi na zewnątrz słowemna zewnątrz słowem ujęte to co nie mieści się w głowi od­bi­ja się w oczacha nieraz wychodzi na zewnątrz słowemwychodzi na zewnątrz słowem ujęte a nieraz wychodzi na zewnątrz słowem ujęte 

Usłyszał: Nikt by nie uwierzył, jakie mnóstwo łez mieści się w kobiecych oczach.Nikt by nie uwie­rzył, ja­kie mnóstwo łez mieści się w ko­biecych oczach.Cza­sem zda­je mi się, że jestem na twoich us­tach słowem, które ty­siąc ra­zy obracasz, za­nim je wypowiesz... Cza­sem myślę też, że jesteś w moich oczach obrazem, który, kiedy się odwrócę, deszczem czas rozmaże...Oczy zamknięte ser­ce otwarte dłonie w geście zaproszenia Nie przychodź z czer­nią w oczach i ser­cem zamkniętym tam wil­goć pa­noszy się w umyśle Daj mi pro­myki słońca is­krę w oku głębo­ki oddech Przyjdź z dob­rym słowem tęczą uśmiechu i zostań... do ut­ra­ty tchu...Człowieko­wi często zda­je się, że się już skończył, że się w nim nic więcej nie po­mieści. Ale po­mie­szczą się w nim jeszcze zaw­sze no­we cier­pienia, no­we ra­dości, no­we grzechy.