To co złapiesz moc­no ściskasz. Ale gdy trzy­masz pal­ce na brzyt­wie w końcu uci­nasz je. Podziel się tym co masz, bo zos­taną dwa palce.


to co złapiesz-moc­no-ściskasz-ale-gdy-trzy­masz-pal­-na brzyt­wie-w końcu-uci­nasz-podziel ę-tym-co masz-bo zos­taną-dwa-palce
bananato co złapieszmoc­nościskaszalegdytrzy­maszpal­cena brzyt­wiew końcuuci­naszpodziel siętymco maszbo zos­tanądwapalceto co złapiesz moc­nomoc­no ściskaszale gdygdy trzy­masztrzy­masz pal­cepal­ce na brzyt­wiena brzyt­wie w końcuw końcu uci­naszuci­nasz jepodziel się tymtym co maszbo zos­taną dwadwa palceto co złapiesz moc­no ściskaszale gdy trzy­maszgdy trzy­masz pal­cetrzy­masz pal­ce na brzyt­wiepal­ce na brzyt­wie w końcuna brzyt­wie w końcu uci­naszw końcu uci­nasz jepodziel się tym co maszbo zos­taną dwa palceale gdy trzy­masz pal­cegdy trzy­masz pal­ce na brzyt­wietrzy­masz pal­ce na brzyt­wie w końcupal­ce na brzyt­wie w końcu uci­naszna brzyt­wie w końcu uci­nasz jeale gdy trzy­masz pal­ce na brzyt­wiegdy trzy­masz pal­ce na brzyt­wie w końcutrzy­masz pal­ce na brzyt­wie w końcu uci­naszpal­ce na brzyt­wie w końcu uci­nasz je

Liczy się nie to, co masz, ale co robisz z tym, co masz.
liczy-ę-nie-to-co-masz-ale-co-robisz-z-tym-co-masz
Cza­sem nad­chodzą ta­kie dni kiedy masz ochotę krzyknąć na cały głos:
cza­sem-nad­chodzą-­kie-dni-kiedy-masz-ochotę-krzyknąć-na cały-głos-ha­lo-ludzie-jes­tem-­­na- ale-nie możesz-bo wiesz-że każdy
Masz słuszność - odparł Kandyd - ale trzeba uprawiać nasz ogródek. -Voltaire
masz-słuszność-odparł-kandyd-ale-trzeba-uprawiać-nasz-ogródek
masz wszys­tko, ale nie masz ni­kogo jak os­tatni człowiek na ziemi.... -wesolutka214
masz-wszys­tko-ale-nie masz-­kogo-jak os­tatni-człowiek-na ziemi