To fik­cja spra­wia, że rozpływa­my się we łzach.


to fik­cja-spra­wia-że rozpływa­my ę-we łzach
aleksander puszkinto fik­cjaspra­wiaże rozpływa­my sięwe łzachto fik­cja spra­wiaże rozpływa­my się we łzach

Praw­da jest dziw­niej­sza od fik­cji, a to dla­tego, że fik­cja mu­si być praw­do­podob­na. Praw­da - nie. -Mark Twain
praw­da-jest dziw­niej­sza-od fik­cji-a to dla­tego-że fik­cja-mu­-być-praw­do­podob­na-praw­da - nie
Lek­cja, która nie spra­wia bólu, nicze­go nie uczy. -Hiromu Arakawa
lek­cja-która-nie spra­wia-bólu-nicze­go-nie uczy
Ideał, to fik­cja na ziemi  -wdech
ideał-to fik­cja-na ziemi 
Kłam­stwo jest po­niżej praw­dy, fik­cja ar­tystyczna powyżej. -Hugo Dionizy Steinhaus
kłam­stwo-jest po­żej-praw­dy-fik­cja-ar­tystyczna-powyżej