To in­try­gująco-niesa­mowi­te uczu­cie kiedy leżymy obok siebie i nag­le obierasz w słowa to o czym po­myślałam dokład­nie w tej sa­mej chwili.


to in­try­gująco-niesa­mowi­te-uczu­cie-kiedy-żymy-obok-siebie-i nag­-obierasz-w słowa-to o czym-po­myśłam-dokład­nie-w tej ­mej
sprawdzsamto in­try­gująconiesa­mowi­teuczu­ciekiedyleżymyoboksiebiei nag­leobieraszw słowato o czympo­myślałamdokład­niew tej sa­mejchwiliuczu­cie kiedykiedy leżymyleżymy obokobok siebiesiebie i nag­lei nag­le obieraszobierasz w słowaw słowa to o czymto o czym po­myślałampo­myślałam dokład­niedokład­nie w tej sa­mejw tej sa­mej chwiliuczu­cie kiedy leżymykiedy leżymy obokleżymy obok siebieobok siebie i nag­lesiebie i nag­le obieraszi nag­le obierasz w słowaobierasz w słowa to o czymw słowa to o czym po­myślałamto o czym po­myślałam dokład­niepo­myślałam dokład­nie w tej sa­mejdokład­nie w tej sa­mej chwiliuczu­cie kiedy leżymy obokkiedy leżymy obok siebieleżymy obok siebie i nag­leobok siebie i nag­le obieraszsiebie i nag­le obierasz w słowai nag­le obierasz w słowa to o czymobierasz w słowa to o czym po­myślałamw słowa to o czym po­myślałam dokład­nieto o czym po­myślałam dokład­nie w tej sa­mejpo­myślałam dokład­nie w tej sa­mej chwiliuczu­cie kiedy leżymy obok siebiekiedy leżymy obok siebie i nag­leleżymy obok siebie i nag­le obieraszobok siebie i nag­le obierasz w słowasiebie i nag­le obierasz w słowa to o czymi nag­le obierasz w słowa to o czym po­myślałamobierasz w słowa to o czym po­myślałam dokład­niew słowa to o czym po­myślałam dokład­nie w tej sa­mejto o czym po­myślałam dokład­nie w tej sa­mej chwili

Dla siebie, można coś tam zro­bić, ale dla dru­giego człowieka to już można coś niesa­mowi­cie piękne­go zrobić... -cala_ja
dla-siebie-można-coś-tam-zro­bić-ale-dla-dru­giego-człowieka-to już-można-coś-niesa­mowi­cie-piękne­go-zrobić