To jest wasza godzi­na i pa­nowa­nie ciemności. - A za­tem grzeszni­cy mają swoją godzinę? - Tak... a Bóg ma swoją wieczność! 


to jest wasza-godzi­na-i pa­nowa­nie-ciemnoś-a za­tem-grzeszni­cy-mają-swoją-godzinę-tak-a bóg- swoją-wieczność 
josemaría escrivá de balaguerto jest waszagodzi­nai pa­nowa­nieciemnościa za­temgrzeszni­cymająswojągodzinętaka bógma swojąwieczność to jest wasza godzi­nagodzi­na i pa­nowa­niei pa­nowa­nie ciemnościa za­tema za­tem grzeszni­cygrzeszni­cy mająmają swojąswoją godzinętaktak a bóga bóg ma swojąto jest wasza godzi­na i pa­nowa­niegodzi­na i pa­nowa­nie ciemnościa za­tem grzeszni­cya za­tem grzeszni­cy majągrzeszni­cy mają swojąmają swoją godzinętak a bógtak a bóg ma swojąto jest wasza godzi­na i pa­nowa­nie ciemnościa za­tem grzeszni­cy mająa za­tem grzeszni­cy mają swojągrzeszni­cy mają swoją godzinętak a bóg ma swojąa za­tem grzeszni­cy mają swojąa za­tem grzeszni­cy mają swoją godzinę

Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność....do­wiadu­je się te­raz o Twoich zdra­dach. Te­raz mi to mówią, bo myślą, że już nie bo­li. Mają rację. Nie bo­li. Jes­tem dum­na, że jes­tem sa­ma. Sza­nuje siebie i swoją samotność.Żyj kierując się swoją wyobraźnią, nie swoją historią.Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...Miłość jest ko­tem. Przychodzi, kiedy ma na to ochotę. Nie py­tając o zda­nie siada na ko­la­nach i og­rze­wa cię samą swoją obec­nością. Ma pa­zu­ry, ale i tak wiesz, że faj­nie jest mieć ko­ta.Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia.