To jest wasza godzi­na i pa­nowa­nie ciemności. - A za­tem grzeszni­cy mają swoją godzinę? - Tak... a Bóg ma swoją wieczność! 


to jest wasza-godzi­na-i pa­nowa­nie-ciemnoś-a za­tem-grzeszni­cy-mają-swoją-godzinę-tak-a bóg- swoją-wieczność 
josemaría escrivá de balaguerto jest waszagodzi­nai pa­nowa­nieciemnościa za­temgrzeszni­cymająswojągodzinętaka bógma swojąwieczność to jest wasza godzi­nagodzi­na i pa­nowa­niei pa­nowa­nie ciemnościa za­tema za­tem grzeszni­cygrzeszni­cy mająmają swojąswoją godzinętaktak a bóga bóg ma swojąto jest wasza godzi­na i pa­nowa­niegodzi­na i pa­nowa­nie ciemnościa za­tem grzeszni­cya za­tem grzeszni­cy majągrzeszni­cy mają swojąmają swoją godzinętak a bógtak a bóg ma swojąto jest wasza godzi­na i pa­nowa­nie ciemnościa za­tem grzeszni­cy mająa za­tem grzeszni­cy mają swojągrzeszni­cy mają swoją godzinętak a bóg ma swojąa za­tem grzeszni­cy mają swojąa za­tem grzeszni­cy mają swoją godzinę

Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność. -Honore de Balzac
socjalizm-który-chwali-ę-swoją-młodośą-jest-starym-matkobójcą-to-on-zawsze-zabijał-swoja-matkę-republikę-i-swoja-siostrę-wolność
Żyj kierując się swoją wyobraźnią, nie swoją historią. -Stephen Covey
Żyj-kierując-ę-swoją-wyobraźą-nie-swoją-historią
Choroba jest klasztorem, który ma swoją regułę, swoją ascezę, swoje cisze i swoje natchnienia. -Albert Camus
choroba-jest-klasztorem-który-swoją-regułę-swoją-ascezę-swoje-cisze-i-swoje-natchnienia