To już nie las­ka mój drogi. Szczerze? To ku­la u nogi.


to już-nie las­ka-mój-drogi-szczerze-to ku­-u nogi
nicola-57to jużnie las­kamójdrogiszczerzeto ku­lau nogito już nie las­kanie las­ka mójmój drogito ku­la u nogito już nie las­ka mójnie las­ka mój drogito już nie las­ka mój drogi

Żar na ser­cu tli się po­wol­nym płomieniem. I żad­na z łez nie uga­si te­go.. nie uga­si tego. Lu­biłam te słowa że byłeś mój.. mój na zawsze. Je­dyne co mnie ba­wi to ze mójNa sam widok muzeum nogi są już zmęczone.To nie z myśli, mój drogi, robi się wiersze. Robi się je ze słów.En el jardín de la Iglesia se cultivan: Las rosas de los mártires, los lirios de las vírgenes, las yedras de los casados, las violetas de las viudas.Jesteś królem poetów, mój drogi Aramisie, mówisz jak Apokalipsa i jesteś prawdziwy jak Ewangelia.Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi