To nadzieja spra­wia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy.


to nadzieja-spra­wia-że człowiek-na ziemi-jest szczęśliwy
jan vianneyto nadziejaspra­wiaże człowiekna ziemijest szczęśliwyto nadzieja spra­wiaże człowiek na ziemina ziemi jest szczęśliwyże człowiek na ziemi jest szczęśliwy

Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich Cier­pienie spra­wia że każdy człowiek sta­je się lepszy...Budujcie przyszłość narodu na miłości Boga i braci, na poszanowaniu przykazań Bożych i na życiu łaski. Szczęśliwy jest bowiem człowiek, szczęśliwy jest naród, który ma upodobanie w Prawie Pana.Ludzie nie zdają so­bie spra­wy, ile fraj­dy spra­wia pogrążanie się w depresji.Trochę al­ko­holu spra­wia, że jest Ci wszys­tko jedno.