To nic, że dzieli Nas od­ległość, ważne, że łączy Nas miłość.


to nic-że dzieli-nas-od­ległość-ważne-że łączy-nas-miłość
riotto nicże dzielinasod­ległośćważneże łączymiłośćże dzieli nasnas od­ległośćże łączy nasnas miłośćże dzieli nas od­ległośćże łączy nas miłość

Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Wiem, że wszys­tko nas dzieli. Mam nadzieje, że jest coś co nas połączy. -Majka_Majdan
wiem-że wszys­tko-nas-dzieli-mam nadzieje-że jest coś-co nas-połączy
wiem, że tak wiele nas różni, ale wiesz co jest naj­piękniej­sze? że jeszcze więcej nas łączy. -szaralalka
wiem-że tak-wiele-nas-róż-ale-wiesz-co jest naj­piękniej­sze-że jeszcze-więcej-nas-łączy
Miłość na od­ległość, szcze­rość na od­ległość - o ileż to jest łatwiejsze. -Anna Frankowska
miłość-na od­ległość-szcze­rość-na od­ległość- o ileż-to jest łatwiejsze