To nie ja rzu­ciłam wyz­wa­nie lo­sowi. To los zmienił ra­dykal­nie i bez­powrot­nie mo­je życie.


to nie ja rzu­łam-wyz­wa­nie-lo­sowi-to los-zmienił-ra­dykal­nie-i bez­powrot­nie-mo­-życie
maria towiańska-michalskato nie ja rzu­ciłamwyz­wa­nielo­sowito loszmieniłra­dykal­niei bez­powrot­niemo­jeżycieto nie ja rzu­ciłam wyz­wa­niewyz­wa­nie lo­sowito los zmieniłzmienił ra­dykal­niera­dykal­nie i bez­powrot­niei bez­powrot­nie mo­jemo­je życieto nie ja rzu­ciłam wyz­wa­nie lo­sowito los zmienił ra­dykal­niezmienił ra­dykal­nie i bez­powrot­niera­dykal­nie i bez­powrot­nie mo­jei bez­powrot­nie mo­je życieto los zmienił ra­dykal­nie i bez­powrot­niezmienił ra­dykal­nie i bez­powrot­nie mo­jera­dykal­nie i bez­powrot­nie mo­je życieto los zmienił ra­dykal­nie i bez­powrot­nie mo­jezmienił ra­dykal­nie i bez­powrot­nie mo­je życie

„Chy­ba nig­dy ni­kogo nie od­rzu­ciłam nap­rawdę. Po pros­tu ludzie po­zos­ta­wali gdzieś po­za mną i tyle”. -C » Julio Cortázar » Ostatnia runda
chy­ba-nig­dy-­kogo-nie od­rzu­łam-nap­rawdę-po pros­-ludzie-po­zos­­wali-gdzieś-po­za-mną-i tyle
Czy stra­ciłam już nadzieję? Nie wiem. Nie wiem czy pot­ra­fię też cze­kać. Ale nie wyob­rażam so­bie, by mo­je życie wyglądało inaczej niż bez te­go, o czym pragnę. -szantiil
czy-stra­łam-już-nadzieję-nie-wiem-nie wiem-czy-pot­ra­fię-też-cze­kać-ale nie wyob­rażam-so­bie-by mo­-życie-wyglądało-inaczej
Rzu­ciłam pa­lenie, ale nie uważam się za osobę niepalącą. Myślę, że pa­lacze są ciekaw­szy­mi to­warzysza­mi przy kolacji. -Michelle Pfeiffer
rzu­łam-pa­lenie-ale-nie uważam ę-za osobę-niepalącą-myślę że pa­lacze-są ciekaw­szy­mi-to­warzysza­mi-przy-kolacji
Los szlachet­ne­go nierówny jest lo­sowi złoczyńcy. -Sofokles
los-szlachet­ne­go-nierówny-jest lo­sowi-złoczyńcy