To nie lęk spra­wia, że ucieka­my, to ucie­czka rodzi w nas lęk.


to nie lęk-spra­wia-że ucieka­my-to ucie­czka-rodzi-w nas-lęk
papillondenuitto nie lękspra­wiaże ucieka­myto ucie­czkarodziw naslękto nie lęk spra­wiato ucie­czka rodzirodzi w nasw nas lękto ucie­czka rodzi w nasrodzi w nas lękto ucie­czka rodzi w nas lęk

Lek­cja, która nie spra­wia bólu, nicze­go nie uczy.Sen - ucie­czką od rzeczywistości Niekiedy pieniądze, ka­riera, ożywiona działal­ność czy władza to nic in­ne­go jak for­my ucie­czki przed sobą. Spo­soby, by zagłuszyć lęk i niepewność.Uczcie się spra­wied­li­wości i nie lek­ce­ważcie bogów.Kłam­stwo jest je­dyną ucie­czką słabych.Pier­wsza książka, po­całunek, ucie­czka z do­mu są zaw­sze najlepsze.