To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie.


to nie my przychodzi­my-na świat-lecz-świat-przychodzi-do nas-urodzić ę-znaczy-ty­-co ­ć-cały-świat-w prezencie
jostein gaarderto nie my przychodzi­myna światleczświatprzychodzido nasurodzić sięznaczyty­leco dos­taćcaływ prezencieto nie my przychodzi­my na światlecz światświat przychodziprzychodzi do nasurodzić się znaczyznaczy ty­leco dos­tać całycały światświat w prezencielecz świat przychodziświat przychodzi do nasurodzić się znaczy ty­leco dos­tać cały światcały świat w prezencielecz świat przychodzi do nasco dos­tać cały świat w prezencie

Prawdziwy przyjaciel to ten, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi.Twój dom może zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu.Miłość przychodzi wtedy, gdy opadają z oczu łuski zauroczenia, zaczynamy na nowo dostrzegać istniejący świat, a ten drugi człowiek jest dla nas cały czas tak samo ważny. Prawdziwa miłość w głębi tajemniczej Ukrywa przedmiot czci swej i kochania.Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko.Oko opatrzne wdzięczności nas uczy, nie tylko konia, lecz cały świat tuczy.Człowiek przychodzi na ten świat z krwawiącą raną.