To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie.


to nie my przychodzi­my-na świat-lecz-świat-przychodzi-do nas-urodzić ę-znaczy-ty­-co ­ć-cały-świat-w prezencie
jostein gaarderto nie my przychodzi­myna światleczświatprzychodzido nasurodzić sięznaczyty­leco dos­taćcaływ prezencieto nie my przychodzi­my na światlecz światświat przychodziprzychodzi do nasurodzić się znaczyznaczy ty­leco dos­tać całycały światświat w prezencielecz świat przychodziświat przychodzi do nasurodzić się znaczy ty­leco dos­tać cały światcały świat w prezencielecz świat przychodzi do nasco dos­tać cały świat w prezencie

Prawdziwy przyjaciel to ten, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi. -Walter Winchell
prawdziwy-przyjaciel-to-ten-kto-przychodzi-gdy-cały-świat-odchodzi
Twój dom może zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu. -Anonim
twój-dom-może-zastąpić-cały-świat-cały-świat-nigdy-nie-zastąpi-domu
Nie tylko dziecko przychodzi na świat przez matkę, lecz również matka poprzez dziecko. -Gertrud von Le Fort
nie-tylko-dziecko-przychodzi-na-świat-przez-matkę-lecz-również-matka-poprzez-dziecko
Oko opatrzne wdzięczności nas uczy, nie tylko konia, lecz cały świat tuczy. -Elżbieta Drużbacka
oko-opatrzne-wdzięcznoś-nas-uczy-nie-tylko-konia-lecz-cały-świat-tuczy
Człowiek przychodzi na ten świat z krwawiącą raną. -Franz Kafka
człowiek-przychodzi-na-ten-świat-z-krwawiącą-raną