To nie tak, że boję się um­rzeć. Po pros­tu nie chciałbym być w pob­liżu, kiedy to się stanie.


to nie tak-że boję ę-um­rzeć-po pros­-nie chciałbym-być-w pob­liżu-kiedy-to ę-stanie
woody allento nie także boję sięum­rzećpo pros­tunie chciałbymbyćw pob­liżukiedyto sięstanieże boję się um­rzećpo pros­tu nie chciałbymnie chciałbym byćbyć w pob­liżukiedy to sięto się staniepo pros­tu nie chciałbym byćnie chciałbym być w pob­liżukiedy to się staniepo pros­tu nie chciałbym być w pob­liżu

W pob­liżu śmier­ci życie uczy się sza­cun­ku do siebie. Z cyk­lu po­wieści
w pob­liżu-śmier­-życie-uczy ę-sza­cun­ku-do siebie-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Wiem na­reszcie czym chciałbym być, kiedy do­rosnę. Kiedy do­rosnę chciałbym być małym chłopcem. -Joseph Heller
wiem-na­reszcie-czym-chciałbym-być-kiedy-do­rosnę-kiedy do­rosnę-chciałbym-być-łym-chłopcem