to nie tak, że ja nie wiem co da­lej zro­bić ze swoim życiem...ja pop­rostu pa­nicznie boję się po­rażki. Boję się wy­ciągnąć rękę i spaść.... dla te­go za­dowa­lam się tym co mam. Wszys­tkiemu win­ny jest mój strach.


to nie tak-że ja nie wiem-co da­lej-zro­bić-ze swoim-życiemja-pop­rostu-pa­nicznie-boję ę-po­rażki-boję ę-wy­ągnąć
wesolutka214to nie także ja nie wiemco da­lejzro­bićze swoimżyciemjapop­rostupa­nicznieboję siępo­rażkiboję sięwy­ciągnąćrękęi spaśćdla te­goza­dowa­lam siętymco mamwszys­tkiemu win­nyjest mójstrachże ja nie wiem co da­lejco da­lej zro­bićzro­bić ze swoimze swoim życiemjażyciemja pop­rostupop­rostu pa­niczniepa­nicznie boję sięboję się po­rażkiboję się wy­ciągnąćwy­ciągnąć rękęrękę i spaśćdla te­go za­dowa­lam sięza­dowa­lam się tymtym co mamwszys­tkiemu win­ny jest mójjest mój strachże ja nie wiem co da­lej zro­bićco da­lej zro­bić ze swoimzro­bić ze swoim życiemjaze swoim życiemja pop­rostużyciemja pop­rostu pa­niczniepop­rostu pa­nicznie boję siępa­nicznie boję się po­rażkiboję się wy­ciągnąć rękęwy­ciągnąć rękę i spaśćdla te­go za­dowa­lam się tymza­dowa­lam się tym co mamwszys­tkiemu win­ny jest mój strach