To nie ty mar­nu­jesz czas, to czas mar­nu­je ciebie.


to nie ty mar­nu­jesz-czas-to czas-mar­nu­-ciebie
gene fowlerto nie ty mar­nu­jeszczasto czasmar­nu­jeciebieto nie ty mar­nu­jesz czasto czas mar­nu­jemar­nu­je ciebieto czas mar­nu­je ciebie

czas szyb­ko prze­mija a ty i tak mar­nu­jesz go na glu­poty .... -badtomek
czas-szyb­ko-prze­mija-a ty i tak-mar­nu­jesz-go na glu­poty
Źre­nic wątły blask, od­chodzi, mar­twy w czas gwiazd. Cicho się żegna. -Vergil
Źre­nic-wątły-blask-od­chodzi-mar­twy-w czas-gwiazd-cicho ę-żegna
Piękne mo­men­ty przychodzą niespodziewanie. Czu­jesz, że to ta chwi­la. Że to ten czas. Czas by być szczęśliwym. -MyslacaWierszem
piękne-mo­men­ty-przychodzą-niespodziewanie-czu­jesz-że to  chwi­-Że to ten-czas-czas-by być-szczęśliwym
Człowieku - to nie ty masz czas. To czas ma ciebie. -karaczan19
człowieku- to nie ty masz-czas-to czas- ciebie