To niep­rawda, że naj­krótszą li­nią jest zaw­sze li­nia prosta.


to niep­rawda-że naj­krótszą-li­ą-jest zaw­sze-li­nia-prosta
gotthold ephraim lessingto niep­rawdaże naj­krótsząli­niąjest zaw­szeli­niaprostaże naj­krótszą li­niąli­nią jest zaw­szejest zaw­sze li­niali­nia prostaże naj­krótszą li­nią jest zaw­szeli­nią jest zaw­sze li­niajest zaw­sze li­nia prostaże naj­krótszą li­nią jest zaw­sze li­niali­nią jest zaw­sze li­nia prostaże naj­krótszą li­nią jest zaw­sze li­nia prosta

Niep­rawda, że miłość wy­maga poświęceń; to poświęce­nia wy­magają miłości. -Józef Bester
niep­rawda-że miłość-wy­maga-poświęń-to poświę­nia-wy­magają-miłoś
To niep­rawda, że miłość prze­mija. Te­go ko­go kocha­liśmy, zaw­sze ma miej­sce w naszym sercu. -opuszczona
to niep­rawda-że miłość-prze­mija-te­go ko­go-kocha­liśmy-zaw­sze- miej­sce-w naszym-sercu
Mówią, że os­trożność jest matką po­wodze­nia. To niep­rawda, bo gdy­by była os­trożna, nie zos­tałaby matką. -Julian Tuwim
mówią-że os­trożność-jest matką-po­wodze­nia-to niep­rawda-bo gdy­by-była-os­trożna-nie zos­łaby-matką