To niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią zmienic sie pod wpływem innych...


to niesa­mowi­te-jak ludzie-pot­ra­fią-zmienic-sie-pod-wpływem-innych
anjato niesa­mowi­tejak ludziepot­ra­fiązmienicsiepodwpływeminnychto niesa­mowi­te jak ludziejak ludzie pot­ra­fiąpot­ra­fią zmieniczmienic siesie podpod wpływemwpływem innychto niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fiąjak ludzie pot­ra­fią zmienicpot­ra­fią zmienic siezmienic sie podsie pod wpływempod wpływem innychto niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią zmienicjak ludzie pot­ra­fią zmienic siepot­ra­fią zmienic sie podzmienic sie pod wpływemsie pod wpływem innychto niesa­mowi­te jak ludzie pot­ra­fią zmienic siejak ludzie pot­ra­fią zmienic sie podpot­ra­fią zmienic sie pod wpływemzmienic sie pod wpływem innych

Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia. -Adam Bohdaj
ludzie-którzy-kochają-pot­ra­fią-za­dawać-naj­bo­śniej­sze-ciosy-pot­ra­fią uśmier­cać-nie poz­ba­wiając-swej-ofiary-życia
Rozważ, jak trudno jest zmienić siebie, a zrozumiesz, jak znikome masz szanse zmienić innych. -Anonim
rozważ-jak-trudno-jest-zmienić-siebie-a-zrozumiesz-jak-znikome-masz-szanse-zmienić-innych
Ludzie pot­ra­fią wmówić so­bie pot­rzebę dru­giego człowieka i naz­wać ją miłością. -thrillofit
ludzie-pot­ra­fią-wmówić-so­bie-pot­rzebę-dru­giego-człowieka-i-naz­wać-ją miłośą