To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.


to smut­ne-że głup­cy-są tak-pew­-siebie-a ludzie-mądrzy-tak-peł-wątpliwoś
bertrand russellto smut­neże głup­cysą takpew­nisiebiea ludziemądrzytakpełniwątpliwościże głup­cy są taksą tak pew­nipew­ni siebiea ludzie mądrzymądrzy taktak pełnipełni wątpliwościże głup­cy są tak pew­nisą tak pew­ni siebiea ludzie mądrzy takmądrzy tak pełnitak pełni wątpliwościże głup­cy są tak pew­ni siebiea ludzie mądrzy tak pełnimądrzy tak pełni wątpliwościa ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości

Wielkim problemem tego świata jest, że głupcy i fanatycy są tak pewni swych racji, a ludzie mądrzy - pełni wątpliwościCały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości.To smutne, że głupcy są tacy pewni siebie, a ludzie rozsądni tacy pełni wątpliwości.Ludzie we­seli po­pełniają więcej głup­stw niż smut­ni. Ale smut­ni po­pełniają większe głup­stwa niż weseli.Mądrzy ludzie nie czytają książek, mądrzy ludzie je piszą.Mądrzy ciągle się uczą, głup­cy wszys­tko umieją.