To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.


to smut­ne-że głup­cy-są tak-pew­-siebie-a ludzie-mądrzy-tak-peł-wątpliwoś
bertrand russellto smut­neże głup­cysą takpew­nisiebiea ludziemądrzytakpełniwątpliwościże głup­cy są taksą tak pew­nipew­ni siebiea ludzie mądrzymądrzy taktak pełnipełni wątpliwościże głup­cy są tak pew­nisą tak pew­ni siebiea ludzie mądrzy takmądrzy tak pełnitak pełni wątpliwościże głup­cy są tak pew­ni siebiea ludzie mądrzy tak pełnimądrzy tak pełni wątpliwościa ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości

Wielkim problemem tego świata jest, że głupcy i fanatycy są tak pewni swych racji, a ludzie mądrzy - pełni wątpliwości -Bertrand Russel
wielkim-problemem-tego-świata-jest-że-głupcy-i-fanatycy-są-tak-pewni-swych-racji-a-ludzie-mądrzy-peł-wątpliwoś
Cały kłopot polega na tym, że głupcy są pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości. -Helmut Schmidt
cały-kłopot-polega-na-tym-że-głupcy-są-pewni-siebie-a-mądrzy-peł-wątpliwoś
To smutne, że głupcy są tacy pewni siebie, a ludzie rozsądni tacy pełni wątpliwości. -Bertrand Russel
to-smutne-że-głupcy-są-tacy-pewni-siebie-a-ludzie-rozsądni-tacy-peł-wątpliwoś
Ludzie we­seli po­pełniają więcej głup­stw niż smut­ni. Ale smut­ni po­pełniają większe głup­stwa niż weseli. -Ewald von Kleist
ludzie-we­seli-po­pełniają-więcej-głup­stw-ż-smut­-ale smut­-po­pełniają-większe-głup­stwa-ż-weseli
Mądrzy ludzie nie czytają książek, mądrzy ludzie je piszą. -Lech Janerka
mądrzy-ludzie-nie-czytają-książek-mądrzy-ludzie-piszą