To strach przed sa­mot­nością uczy nas miłości.


to strach-przed-­­nośą-uczy-nas-miłoś
zhou wei huito strachprzedsa­mot­nościąuczynasmiłościto strach przedprzed sa­mot­nościąsa­mot­nością uczyuczy nasnas miłościto strach przed sa­mot­nościąprzed sa­mot­nością uczysa­mot­nością uczy nasuczy nas miłościto strach przed sa­mot­nością uczyprzed sa­mot­nością uczy nassa­mot­nością uczy nas miłościto strach przed sa­mot­nością uczy nasprzed sa­mot­nością uczy nas miłości

Przy­jaźń to strach przed sa­mot­nością, a miłość to jeszcze większy strach przed osamotnieniem.pa­radoks życia ... lęk przed sa­mot­nością by­wa tak niewyob­rażal­nie sil­ny , że pot­ra­fimy so­bie wmówić iż ko­goś kocha­my... i na­wet uwie­rzyć w to - przyk­re co pot­ra­fi zro­bić z na­mi strach ...Miłość to lęk przed sa­mot­nością, a sa­mot­ność to wol­ność od strachu o i bliskich.Popełniamy błąd, kiedy chcemy być kochani, zamiast samemu kochać. Strach przed utratą miłości robi z nas tchórzy.W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona.bu­dowa związku tyl­ko w oba­wie przed sa­mot­nością jest  jak le­pienie bałwa­na wczesną wiosną... długo się nie na­cie­szysz ...