To straszne, gdy anioły giną od środków antymolowych! 


to straszne-gdy-anioły-giną-od środków-antymolowych 
jan czarnyto strasznegdyaniołyginąod środkówantymolowych gdy aniołyanioły ginąginą od środkówgdy anioły ginąanioły giną od środkówgdy anioły giną od środków

To straszne pomyśleć, że giną lasy, chwała i uroda ziemi, aby się zamienić w gazety i tysiące głupich publikacji, które pójdą na śmietnik i do kanałów. -Jan Parandowski
to-straszne-pomyść-że-giną-lasy-chwała-i-uroda-ziemi-aby-ę-zamienić-w-gazety-i-tysią-głupich-publikacji-które-pójdą-na-śmietnik-i-do
To straszne po­myśleć, że giną la­sy, chwała i uro­da ziemi, aby się za­mienić w ga­zety i ty­siące głupich pub­li­kac­ji, które pójdą na śmiet­nik i do kanałów. -Jan Parandowski
to straszne-po­myść-że giną-­sy-chwała-i uro­da-ziemi-aby ę-za­mienić-w ga­zety-i ty­ą-głupich-pub­li­kac­ji-które-pójdą
Uncja środków zapobiegawczych jest lepsza od tony środków leczniczych. -Archibald Joseph Cronin
uncja-środków-zapobiegawczych-jest-lepsza-od-tony-środków-leczniczych
O wszystkim decyduje środowisko. Dlatego anioły fruwające w niebie mają skrzydła, natomiast anioły chodzące po ziemi mają piękne nogi. -Anonim
o-wszystkim-decyduje-środowisko-dlatego-anioły-fruwają-w-niebie-mają-skrzydła-natomiast-anioły-chodzą-po-ziemi-mają-piękne-nogi