To właśnie skut­kiem, klątwą złego czy­nu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia.


to właśnie-skut­kiem-klątwą-złego-czy­nu-że ze zła-biorąc-w zło ę-rozkorzenia
friedrich von schillerto właśnieskut­kiemklątwązłegoczy­nuże ze złabiorącw zło sięrozkorzeniato właśnie skut­kiemklątwą złegozłego czy­nuże ze zła biorącw zło się rozkorzeniaklątwą złego czy­nu

To właśnie skutkiem, klątwą złego czynu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia.miłość nie jest skut­kiem czynów, to czy­ny są skut­kiem miłości, a może kółko jest zamknięte? Łzy są skut­kiem czynów.Naj­bar­dziej oba­wiam się tych, którzy dob­ro czy­nią ze strachu. Kiedy staną się zła zakład­ni­kiem - kwes­tią je­dynie czasu… Od­wa­ga jest cza­sem i skut­kiem strachu.Skut­kiem dzieła Twoich rąk jest drżenie mo­jego ciała...