To wiel­ka ta­jem­ni­ca, jak człowiek po­winien postępo­wać, by nie zmar­no­wać so­bie życia.


to wiel­ka-­jem­­ca-jak człowiek-po­winien-postępo­wać-by nie zmar­no­wać-so­bie-życia
saavedra miguel de cervantesto wiel­kata­jem­ni­cajak człowiekpo­winienpostępo­waćby nie zmar­no­waćso­bieżyciato wiel­ka ta­jem­ni­cajak człowiek po­winienpo­winien postępo­waćby nie zmar­no­wać so­bieso­bie życiajak człowiek po­winien postępo­waćby nie zmar­no­wać so­bie życia

Praw­dzi­wie wiel­ki mąż po­winien zacho­wać ser­ce dziecka. -Mencjusz
praw­dzi­wie-wiel­ki-mąż-po­winien-zacho­wać-ser­-dziecka
Zaw­sze sta­raj się postępo­wać jak na­leży. Chy­ba że su­mienie ci nie pozwala. -Forrest Gump
zaw­sze-sta­raj ę-postępo­wać-jak na­ży-chy­ba że su­mienie- nie pozwala
Człowiek uczy się do końca życia. Mu­si so­bie tyl­ko zda­wać sprawę z pot­rze­by nauki. I solidności. -Franciszek Żwirko
człowiek-uczy ę-do końca-życia-mu­ so­bie-tyl­ko-zda­wać-sprawę-z pot­rze­by-nauki-i solidnoś
Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg
z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
To, żad­na sztuka, Scho­wać się pod kołdrą i uda­wać trupa. Kiedy wiel­kie są oczekiwania, Na­leży wstać i ruszyć do działania... -Maly Majkel
to-żad­na-sztuka-scho­wać ę-pod-kołdrą-i uda­wać-trupa-kiedy-wiel­kie-są oczekiwania-na­ży-wstać-i ruszyć-do działania