To małe ptaki śpiewają najpiękniej.


to-łe-ptaki-śpiewają-najpiękniej
anonimtomałeptakiśpiewająnajpiękniejmałe ptakiptaki śpiewająśpiewają najpiękniejmałe ptaki śpiewająptaki śpiewają najpiękniejmałe ptaki śpiewają najpiękniej

Ludzie przychodzą i odchodzą, a ty nie przywiązujesz do tego większej wagi. Lecz kiedy przychodzi przyjaciel, w twoim życiu wschodzi słońce, powietrze staje się rześkie, kwiaty zakwitają, niebo się rozjaśnia, a noc staje się głębsza. Cała ziemia się ożywia i nawet ptaki śpiewają radośniej.Sen nie chce przyjść trudno by­wają ta­kie noce Prawdopodobnie z kuf­lem piwa sie­dzi pod parasolem obok sta­rej ka­mieni­cy w Rynku Te­raz te no­ce ta­kie krótkie od wczes­ne­go świtu śpiewają ptaki niosą zmęczo­ny blask słońca czer­wo­nego jak lizak na tle bla­dego języ­ka nieba Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz.Małe rzeczy są nap­rawdę małe, ale być wier­nym w małych rzeczach - to wiel­ka rzecz.możliwe że mógłbym użyć jej inaczej np. napisać 4 reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek ale mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka mam w dupie małe miasteczka!Małe dobro wielkiego złego nie ozdobi ani naprawi; małe złe wielkie dobro zepsuje.