To, że Bóg ukochał człowieka, bynajmniej nie przeszkadza ludziom myśleć i radośnie działać.


to-że-bóg-ukochał-człowieka-bynajmniej-nie-przeszkadza-ludziom-myść-i-radośnie-działać
dietrich bonhoeffertożebógukochałczłowiekabynajmniejnieprzeszkadzaludziommyślećradośniedziałaćże bógbóg ukochałukochał człowiekabynajmniej nienie przeszkadzaprzeszkadza ludziomludziom myślećmyśleć ii radośnieradośnie działaćże bóg ukochałbóg ukochał człowiekabynajmniej nie przeszkadzanie przeszkadza ludziomprzeszkadza ludziom myślećludziom myśleć imyśleć i radośniei radośnie działaćże bóg ukochał człowiekabynajmniej nie przeszkadza ludziomnie przeszkadza ludziom myślećprzeszkadza ludziom myśleć iludziom myśleć i radośniemyśleć i radośnie działaćbynajmniej nie przeszkadza ludziom myślećnie przeszkadza ludziom myśleć iprzeszkadza ludziom myśleć i radośnieludziom myśleć i radośnie działać

Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie. -Johann Wolfgang Goethe
myść-jest-łatwo-działać-trudno-działać-zgodnie-ze-swymi-myślami-jest-rzeczą-najtrudniejszą-w-świecie
Kto ukochał ogół, a nie ukochał pojedynczo - to Robespierre . -Anonim
kto-ukochał-ogół-a-nie-ukochał-pojedynczo-to-robespierre
Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem. -Herman Hesse
mądrość-myść-ze-sceptycyzmem-działać-z-optymizmem
Pan Bóg najwidoczniej bardziej od bogatych ukochał sobie biednych, skoro stworzył ich tak wielu. -Abraham Lincoln
pan-bóg-najwidoczniej-bardziej-od-bogatych-ukochał-sobie-biednych-skoro-stworzył-ich-tak-wielu