To, że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości.


to-że-jest-nam-dobrze-kiedy-kochamy-i-kiedy-jesteśmy-kochani-dowodzi-że-dobro-naszego-życia-tkwi-tylko-w-miłoś
lew tołstojtożejestnamdobrzekiedykochamyjesteśmykochanidowodzidobronaszegożyciatkwitylkomiłościże jestjest namnam dobrzekiedy kochamykochamy ii kiedykiedy jesteśmyjesteśmy kochaniże dobrodobro naszegonaszego życiażycia tkwitkwi tylkotylko ww miłościże jest namjest nam dobrzekiedy kochamy ikochamy i kiedyi kiedy jesteśmykiedy jesteśmy kochaniże dobro naszegodobro naszego życianaszego życia tkwiżycia tkwi tylkotkwi tylko wtylko w miłościże jest nam dobrzekiedy kochamy i kiedykochamy i kiedy jesteśmyi kiedy jesteśmy kochaniże dobro naszego życiadobro naszego życia tkwinaszego życia tkwi tylkożycia tkwi tylko wtkwi tylko w miłościkiedy kochamy i kiedy jesteśmykochamy i kiedy jesteśmy kochaniże dobro naszego życia tkwidobro naszego życia tkwi tylkonaszego życia tkwi tylko wżycia tkwi tylko w miłości

To że jest nam dobrze, kiedy kochamy i kiedy jesteśmy kochani, dowodzi, że dobro naszego życia tkwi tylko w miłości.W życiu najlepiej kiedy jest nam dobrze i źle, bo kiedy jest nam tylko dobrze - to niedobrze.Miłość jest treścią naszego istnienia. Jeśli się jej wyrzekniemy, umrzemy z głodu pod drzewem życia, nie mając śmiałości, by zerwać jego owoce. Kiedy wyruszamy na poszukiwanie Miłości - ona zawsze wyjdzie nam naprzeciw. I nas wybawi.Kiedy kochamy nie potrzebujemy wiele rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może zamienić się w wiatr, bo zawsze kiedy kochamy, to pragniemy być lepsi niż jesteśmy.Kiedy osoba, którą się kocha, żyje gdzieś w świecie i ma się dobrze, to tęsknota za nią jest tylko nowym smakiem, przyprawą dla naszego doświadczenia.I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę.