To, że umarł, nie jest jeszcze dowodem, że żył.


to-że-umarł-nie-jest-jeszcze-dowodem-że-żył
stanisław jerzy lectożeumarłniejestjeszczedowodemżyłże umarłnie jestjest jeszczejeszcze dowodemnie jest jeszczejest jeszcze dowodemnie jest jeszcze dowodem

Żył ja­ko błąd, pop­ra­wiony umarł.Sukces nie jest dowodem, a jeszcze mniej uzasadnieniem.Żaden jeszcze mężczyzna nie umarł z miłości.Znam 94-let­niego star­ca, który całe życie pił, dziś jeszcze pi­je i jest zdrów jak ry­ba. Brat je­go na­tomiast nie brał nig­dy krop­li do ust i umarł, mając 2 lata.Każde dziecko jest dowodem, Bóg nie znudził się człowiekiem, że nie uprzykrzyli mu się jeszcze ludzie.Chopin, gdyby jeszcze żył, to by pił.