To, że umarł, nie jest jeszcze dowodem, że żył.


to-że-umarł-nie-jest-jeszcze-dowodem-że-żył
stanisław jerzy lectożeumarłniejestjeszczedowodemżyłże umarłnie jestjest jeszczejeszcze dowodemnie jest jeszczejest jeszcze dowodemnie jest jeszcze dowodem

Żył ja­ko błąd, pop­ra­wiony umarł. -Andrzej Coryell
Żył-ja­ko-błąd-pop­ra­wiony-umarł
Sukces nie jest dowodem, a jeszcze mniej uzasadnieniem. -Gilbert Cesbron
sukces-nie-jest-dowodem-a-jeszcze-mniej-uzasadnieniem
Żaden jeszcze mężczyzna nie umarł z miłości. -Aleksander Fredro
Żaden-jeszcze-mężczyzna-nie-umarł-z-miłoś
Znam 94-let­niego star­ca, który całe życie pił, dziś jeszcze pi­je i jest zdrów jak ry­ba. Brat je­go na­tomiast nie brał nig­dy krop­li do ust i umarł, mając 2 lata. -Julian Tuwim
znam-94-let­niego-star­ca-który-całe-życie-pił-dziś-jeszcze-pi­-i jest zdrów-jak ry­ba-brat ­go-na­tomiast-nie brał-nig­dy
Każde dziecko jest dowodem, Bóg nie znudził się człowiekiem, że nie uprzykrzyli mu się jeszcze ludzie. -Rabindranath Tagore
każde-dziecko-jest-dowodem-bóg-nie-znudził-ę-człowiekiem-że-nie-uprzykrzyli-mu-ę-jeszcze-ludzie