To był zupełnie mały złodziejaszek: kieszonkowy.


to-był-zupełnie-ły-złodziejaszek-kieszonkowy
joanna wilińskatobyłzupełniemałyzłodziejaszekkieszonkowybył zupełniezupełnie małymały złodziejaszekbył zupełnie małyzupełnie mały złodziejaszekbył zupełnie mały złodziejaszek

Nie ma nic zupełnie dobrego ani zupełnie złego, zawsze tylko lepsza lub gorsza miernota.Był jak spa­dająca gwiazda... Był jak diament... Był jak sen, z które­go nie chciałam się obudzić... Był cudowny... Był na chwilę... Szko­da tyl­ko, że BYŁ a nie JEST...Bez prostoty nie ma nic ani zupełnie dobrego, ani zupełnie prawdziwego.ta­kie pros­te i ta­kie straszli­we - koło ucha był mały kosmyk, po­tem było tkli­wie, po­tem tkliwiej i tak zaczął się wieczór miłosny Mały jest, ko­go wiel­ki los niszczy; ko­go niszczy mały los, ten może być wielki.Wielki człowiek jest wielki nawet w dolinie. Mały jest mały nawet na szczycie góry.