To, co su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wione, przes­ta­je nim być wo­bec faktów.


to-co su­biek­tywnie-może-być-us­pra­wied­li­wione-przes­­-nim-być-wo­bec-faktów
stanisław lemtoco su­biek­tywniemożebyćus­pra­wied­li­wioneprzes­ta­jenimwo­becfaktówco su­biek­tywnie możemoże byćbyć us­pra­wied­li­wioneprzes­ta­je nimnim byćbyć wo­becwo­bec faktówco su­biek­tywnie może byćmoże być us­pra­wied­li­wioneprzes­ta­je nim byćnim być wo­becbyć wo­bec faktówco su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wioneprzes­ta­je nim być wo­becnim być wo­bec faktówprzes­ta­je nim być wo­bec faktów

Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne.Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie.Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna.O ile ziemia może być niebem, to jest ono nim w szczęśliwym małżeństwie.Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . .Nie na­leży być za­wis­tnym wo­bec innych.