To, co su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wione, przes­ta­je nim być wo­bec faktów.


to-co su­biek­tywnie-może-być-us­pra­wied­li­wione-przes­­-nim-być-wo­bec-faktów
stanisław lemtoco su­biek­tywniemożebyćus­pra­wied­li­wioneprzes­ta­jenimwo­becfaktówco su­biek­tywnie możemoże byćbyć us­pra­wied­li­wioneprzes­ta­je nimnim byćbyć wo­becwo­bec faktówco su­biek­tywnie może byćmoże być us­pra­wied­li­wioneprzes­ta­je nim byćnim być wo­becbyć wo­bec faktówco su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wioneprzes­ta­je nim być wo­becnim być wo­bec faktówprzes­ta­je nim być wo­bec faktów

Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne. -Kung-Sun Jang
jeśli-kraj- być-dob­rze-rządzo­ny-pra­wa-muszą-być-jasne
Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie. -Martin Luther King
nies­pra­wied­li­wość-gdziekol­wiek-jest zag­rożeniem-dla-spra­wied­li­woś-wszędzie
Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna. -Cyceron
pokój-na­wet-nies­pra­wied­li­wy-jest pożyteczniej­szy-ż-naj­spra­wied­liw­sza-wojna
O ile ziemia może być niebem, to jest ono nim w szczęśliwym małżeństwie. -Marie Von Ebner - Eschenbach
o-ile-ziemia-może-być-niebem-to-jest-ono-nim-w-szczęśliwym-łżeństwie
Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . . -Joseph Conrad
chce-być-świętym-i-chce-być-diabłem-a-za-każdym-razem-co-zamknie-oczy-widzi-siebie-w-bardzo-udanej-postaci-tak-doskonałym-jakim-nigdy-być
Nie na­leży być za­wis­tnym wo­bec innych. -Homer
nie-na­ży-być-za­wis­tnym-wo­bec-innych