To, co w po­lity­ce zaczy­na się od lęku, kończy się szaleństwem.


to-co w po­lity­-zaczy­na ę-od lęku-kończy ę-szaleństwem
samuel taylor coleridgetoco w po­lity­cezaczy­na sięod lękukończy sięszaleństwemco w po­lity­ce zaczy­na sięzaczy­na się od lękukończy się szaleństwemco w po­lity­ce zaczy­na się od lęku

To, co w polityce zaczyna się od lęku, kończy się szaleństwem.Po­lity­ka jest pop­ra­wianiem świata, które nig­dy się nie kończy.Gdzie kończy się od­wa­ga, a zaczy­na szaleństwo? Tam, gdzie kończy się dyp­lo­mac­ja, zaczy­na się wojna.Miłość kończy się wte­dy, kiedy zaczy­na się: rzeczy - ''wistość''...Tam zaczy­na się przy­jem­ność, gdzie kończy się przymus.