To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie.


to-co-ę-w-największym-wysiłku-tworzy-winno-wyglądać-tak-jakby-powstało-szybko-prawie-bez-wysiłku-z-zupełną-łatwośą-na-przekór-prawdzie
michał aniołtocosięnajwiększymwysiłkutworzywinnowyglądaćtakjakbypowstałoszybkoprawiebezwysiłkuzupełnąłatwościąnaprzekórprawdzieco sięw największymnajwiększym wysiłkuwysiłku tworzywinno wyglądaćwyglądać takjakby powstałopowstało szybkoprawie bezbez wysiłkuz zupełnązupełną łatwościąna przekórprzekór prawdzieco się wsię w największymw największym wysiłkunajwiększym wysiłku tworzywinno wyglądać takjakby powstało szybkoprawie bez wysiłkuz zupełną łatwościąna przekór prawdzieco się w największymsię w największym wysiłkuw największym wysiłku tworzyco się w największym wysiłkusię w największym wysiłku tworzy

Nie ma chyba większego wysiłku, niż usiłować ładnie wyglądać od ósmej rano do północy. -Brigitte Bardot
nie-chyba-większego-wysiłku-ż-usiłować-ładnie-wyglądać-od-ósmej-rano-do-północy
Tolerancja jest największym darem umysłu, a wymaga takiego samego wysiłku mózgu, co utrzymanie równowagi na rowerze. -Helen Keller Adams
tolerancja-jest-największym-darem-umysłu-a-wymaga-takiego-samego-wysiłku-mózgu-co-utrzymanie-równowagi-na-rowerze
Szczyt głupoty zdobywa się bez wysiłku. -Anonim
szczyt-głupoty-zdobywa-ę-bez-wysiłku
Szczyt głupo­ty zdo­bywa się bez wysiłku. -Kazimierz Chyła
szczyt-głupo­ty-zdo­bywa ę-bez-wysiłku
W życiu trzeba się przyglądać, jak przebiegają słoje rzeczywistości, i nie rąbać drzewa w poprzek, lecz uderzyć tak, by się rozpadło na dwa kawałki bez wielkiego wysiłku z naszej strony. -Grzegorz Turniak
w-życiu-trzeba-ę-przyglądać-jak-przebiegają-słoje-rzeczywistoś-i-nie-rąbać-drzewa-w-poprzek-lecz-uderzyć-tak-by-ę-rozpadło-na-dwa-kawałki
W życiu trzeba się przyglądać, jak przebiegają słoje rzeczywistości, i nie rąbać drzewa w poprzek, lecz uderzyć tak, by się rozpadło na dwa kawałki bez wielkiego wysiłku z naszej strony -Grzegorz Turniak
w-życiu-trzeba-ę-przyglądać-jak-przebiegają-słoje-rzeczywistoś-i-nie-rąbać-drzewa-w-poprzek-lecz-uderzyć-tak-by-ę-rozpadło-na-dwa-kawałki