To, co ma być w sztuce żywym, wszystko to musi przejść duszę twórcy.


to-co-być-w-sztuce-żywym-wszystko-to-musi-przejść-duszę-twórcy
stanisławtocobyćsztuceżywymwszystkotomusiprzejśćduszętwórcyco mama byćbyć ww sztucesztuce żywymmusi przejśćprzejść duszęduszę twórcyco ma byćma być wbyć w sztucew sztuce żywymwszystko to musimusi przejść duszęprzejść duszę twórcyco ma być wma być w sztucebyć w sztuce żywymwszystko to musi przejśćmusi przejść duszę twórcyco ma być w sztucema być w sztuce żywymwszystko to musi przejść duszę

Dawno już czas, by przejść w sztuce na samoobsługę. -Irina Griekowa
dawno-już-czas-by-przejść-w-sztuce-na-samoobsługę
Wszystko jest dobre, gdy wychodzi z rąk twórcy {rzeczy} wszystko wyrodnieje w rękach człowieka. -Jean Jacques Rousseau
wszystko-jest-dobre-gdy-wychodzi-z-rąk-twórcy-rzeczy-wszystko-wyrodnieje-w-rękach-człowieka
Musi coś przecież istnieć, jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą. -Zofia Nałkowska
musi-coś-przecież-istnieć-jakaś-granica-za-którą-nie-wolno-przejść-za-którą-przestaje-ę-być-sobą
Tak to więc wszystko, na tym słusznie przeklętym świecie, wszystko, co się poczyna z dziewiczego natchnienia myśli, musi być sprzedanym za 30 srebrników. -Cyprian Kamil Norwid
tak-to-więc-wszystko-na-tym-słusznie-przeklętym-świecie-wszystko-co-ę-poczyna-z-dziewiczego-natchnienia-myśli-musi-być-sprzedanym-za-30
Nie istnieją warunki zabójcze dla twórcy, tylko twórcy dorastają do warunków lub nie. -Hanna Malewska
nie-istnieją-warunki-zabójcze-dla-twórcy-tylko-twórcy-dorastają-do-warunków-lub-nie
Sto­pień poz­na­nia dzieła za­leży od elas­tyczności Twórcy względem tworzy­wa. Każde no­wo pow­stałe dzieło jest niewiadomą dla Twórcy i wy­maga je­go asymilacji. -Dr Tawian Stambuła
sto­pień-poz­na­nia-dzieła-za­ży-od elas­tycznoś-twórcy-względem-tworzy­wa-każde no­wo-pow­stałe-dzieło-jest niewiadomą-dla