To, co dostajesz osiągając swoje cele, nie jest tak ważne, jak to kim się stajesz, osiągając je


to-co-dostajesz-osiągając-swoje-cele-nie-jest-tak-ważne-jak-to-kim-ę-stajesz-osiągając
henry david thoreautocodostajeszosiągającswojeceleniejesttakważnejaktokimsięstajeszco dostajeszdostajesz osiągającosiągając swojeswoje celenie jestjest taktak ważnekim sięsię stajeszosiągając jeco dostajesz osiągającdostajesz osiągając swojeosiągając swoje celenie jest takjest tak ważnejak to kimkim się stajeszco dostajesz osiągając swojedostajesz osiągając swoje celenie jest tak ważnejak to kim sięco dostajesz osiągając swoje celejak to kim się stajesz

Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz -Nieznany
doświadczenie-jest-czymś-co-dostajesz-kiedy-nie-dostajesz-tego-czego-chcesz
Doświadczenie jest tym, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz -nieznany
doświadczenie-jest-tym-co-dostajesz-kiedy-nie-dostajesz-tego-czego-chcesz
Os­tatnie chwi­le, os­tatni pro­myk szczęścia - Nie ważne gdzie, lecz ważne z kim i dlaczego. Ma­my to jed­no życie, tak więc uczmy się z niego korzys­tać ra­zem z innymi. -AnDree
os­tatnie-chwi­-os­tatni-pro­myk-szczęścia-nie-ważne-gdzie-lecz-ważne-z kim-i dlaczego-ma­my-to jed­no-życie-tak-więc-uczmy ę
To, kim się stajesz, jest ważniejsze od tego, co osiągasz. -H. Jackson Brown
to-kim-ę-stajesz-jest-ważniejsze-od-tego-co-osiągasz
Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to, kim się stajesz -Jim Rohn
sukces-jest-czymś-co-przyciągasz-poprzez-to-kim-ę-stajesz
,,SUKCES jest czymś co przyciągasz poprze to, kim się stajesz” -Jim Rohn
sukces-jest-czymś-co-przyciągasz-poprze-to-kim-ę-stajesz