To, co istnieje pomiędzy przyjaciółmi, nigdy się nie kończy.


to-co-istnieje-pomiędzy-przyjaciółmi-nigdy-ę-nie-kończy
bryan williamtocoistniejepomiędzyprzyjaciółminigdysięniekończyco istniejeistnieje pomiędzypomiędzy przyjaciółminigdy sięsię nienie kończyco istnieje pomiędzyistnieje pomiędzy przyjaciółminigdy się niesię nie kończyco istnieje pomiędzy przyjaciółminigdy się nie kończy

Nic nie może stanąć pomiędzy prawdziwymi przyjaciółmi.Osoby niezdolne do miłości nie znają ogromnej różnicy, jaka istnieje pomiędzy życzliwością i przyjaźnią: skłonność jest dla nich przywiązaniem i zdaje im się, iż kochają, kiedy tylko same pragną się podobać.Wiara zawsze istnieje. Jest tam, gdzie kończy się działalność rozumu.Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.Pomiędzy biedą a szczęściem istnieje głęboka przepaść. Nadzieja przerzuca przez nią most, ale wisi on w powietrzu.Wojna nigdy nie kończy się dla tych, co walczyli.