To, co istnieje pomiędzy przyjaciółmi, nigdy się nie kończy.


to-co-istnieje-pomiędzy-przyjaciółmi-nigdy-ę-nie-kończy
bryan williamtocoistniejepomiędzyprzyjaciółminigdysięniekończyco istniejeistnieje pomiędzypomiędzy przyjaciółminigdy sięsię nienie kończyco istnieje pomiędzyistnieje pomiędzy przyjaciółminigdy się niesię nie kończyco istnieje pomiędzy przyjaciółminigdy się nie kończy

Nic nie może stanąć pomiędzy prawdziwymi przyjaciółmi. -Eurypides
nic-nie-może-stanąć-pomiędzy-prawdziwymi-przyjaciółmi
Wiara zawsze istnieje. Jest tam, gdzie kończy się działalność rozumu. -Lew Tołstoj
wiara-zawsze-istnieje-jest-tam-gdzie-kończy-ę-działalność-rozumu
Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi. -Pitagoras
tak-postępuj-z-przyjaciółmi-aby-nie-stali-ę-nieprzyjacielami-a-z-nieprzyjaciół-tak-żeby-jak-najprędzej-stali-ę-tobie-przyjaciółmi
Pomiędzy biedą a szczęściem istnieje głęboka przepaść. Nadzieja przerzuca przez nią most, ale wisi on w powietrzu. -Heinrich Leuthold
pomiędzy-biedą-a-szczęściem-istnieje-głęboka-przepaść-nadzieja-przerzuca-przez-ą-most-ale-wisi-on-w-powietrzu
Wojna nigdy nie kończy się dla tych, co walczyli. -Curzio Malaparte
wojna-nigdy-nie-kończy-ę-dla-tych-co-walczyli