To co jest nam wspólne. To co nas łączy, to co jest wielkie, to co jest nieograniczone - jest Prawdziwe. Natomiast to wszystko co nas różni i nas dzieli, czyli rozmaite sposoby wyrazu, różne style, kolory skóry, charaktery, temperamenty, płeć - to są rzeczy pozorne. Tak naprawdę jesteśmy jednością!


to-co-jest-nam-wspólne-to-co-nas-łączy-to-co-jest-wielkie-to-co-jest-nieograniczone-jest-prawdziwe-natomiast-to-wszystko-co-nas-róż-i-nas
tomek lipińskitocojestnamwspólnenasłączytowielkienieograniczoneprawdziwenatomiastwszystkoróżnidzieliczylirozmaitesposobywyrazuróżnestylekoloryskórycharakterytemperamentypłećrzeczypozornetaknaprawdęjesteśmyjednościąco jestjest namnam wspólneco nasnas łączyco jestjest wielkieco jestjest nieograniczonenieograniczonejestjest prawdziwewszystko coco nasnas różniróżni ii nasnas dzieliczyli rozmaiterozmaite sposobysposoby wyrazuróżne stylekolory skórypłećsą rzeczyrzeczy pozornetak naprawdęnaprawdę jesteśmyjesteśmy jednościąco jest namjest nam wspólneco nas łączyco jest wielkieco jest nieograniczonejest nieograniczonejest prawdziwenatomiast to wszystkowszystko co nasco nas różninas różni iróżni i nasi nas dzieliczyli rozmaite sposobyrozmaite sposoby wyrazusą rzeczy pozornetak naprawdę jesteśmynaprawdę jesteśmy jednością

wiem, że tak wiele nas różni, ale wiesz co jest naj­piękniej­sze? że jeszcze więcej nas łączy. -szaralalka
wiem-że tak-wiele-nas-róż-ale-wiesz-co jest naj­piękniej­sze-że jeszcze-więcej-nas-łączy
Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
To nic, że dzieli Nas od­ległość, ważne, że łączy Nas miłość. -Riot
to nic-że dzieli-nas-od­ległość-ważne-że łączy-nas-miłość
Żyjemy złudzeniem, że jesteśmy w centrum uwagi i pełno ludzi wokół nas. W gruncie rzeczy jednak każdy z nas jest samotny. -Anonim
Żyjemy-złudzeniem-że-jesteśmy-w-centrum-uwagi-i-pełno-ludzi-wokół-nas-w-gruncie-rzeczy-jednak-każdy-z-nas-jest-samotny
Wiem, że wszys­tko nas dzieli. Mam nadzieje, że jest coś co nas połączy. -Majka_Majdan
wiem-że wszys­tko-nas-dzieli-mam nadzieje-że jest coś-co nas-połączy