To co jest w świetle, oglądamy z ciemności.


to-co-jest-w-świetle-oglądamy-z-ciemnoś
tytus carus lukrecjusztocojestświetleoglądamyciemnościco jestjest ww świetleoglądamy zz ciemnościco jest wjest w świetleoglądamy z ciemnościco jest w świetle

Umysł nasz jest jak kolorowa latarnia, ukazuje nam rzeczy w świetle naszego usposobienia.To co jest w świet­le, ogląda­my z ciemności.Miłość jest ślepa, dlatego lubi ciemności.Miłość jest śle­pa, dla­tego lu­bi ciemności.Odważniej myśli się w ciemności. Myślenie jest erotyczne.Światło, które ośle­pia, gor­sze jest od ciemności.