To, co na pierwszy rzut oka wydaje się ogromnie ciężkie, miłość uczyni bardzo lekkim.


to-co-na-pierwszy-rzut-oka-wydaje-ę-ogromnie-ężkie-miłość-uczyni-bardzo-lekkim
christopher harveytoconapierwszyrzutokawydajesięogromnieciężkiemiłośćuczynibardzolekkimco nana pierwszypierwszy rzutrzut okaoka wydajewydaje sięsię ogromnieogromnie ciężkiemiłość uczyniuczyni bardzobardzo lekkimco na pierwszyna pierwszy rzutpierwszy rzut okarzut oka wydajeoka wydaje sięwydaje się ogromniesię ogromnie ciężkiemiłość uczyni bardzouczyni bardzo lekkimco na pierwszy rzutna pierwszy rzut okapierwszy rzut oka wydajerzut oka wydaje sięoka wydaje się ogromniewydaje się ogromnie ciężkiemiłość uczyni bardzo lekkimco na pierwszy rzut okana pierwszy rzut oka wydajepierwszy rzut oka wydaje sięrzut oka wydaje się ogromnieoka wydaje się ogromnie ciężkie

Żyję na tym świecie zbyt długo, by wiedzieć, że należy przyjrzeć się uważnie po raz drugi wszystkiemu, co na pierwszy rzut oka budzi moje zaufanie bez zastrzeżeń.na pier­wszy rzut oka on ją kocha lecz rzut drugi ten mit burzy poeta wyklety Nie można kochać za bardzo, zawsze kochamy za mało; bo to, co wydaje nam się nadmiarem - to może miłość siebie lub miłość miłości?Miłość kobiety uczyni z mężczyzny anioła, miłość zaś mężczyzny - uczyni z niej męczennicę.Rzut oka jednej kobiety na drugą przypomina kontrolę bagażu na cle.Rzut oka na świat wykazuje, że okropności nie są niczym innym jak realizmem.