To, co najbardziej chce się robić, jest tym, co prawdopodobnie jest najbardziej warte robienia


to-co-najbardziej-chce-ę-robić-jest-tym-co-prawdopodobnie-jest-najbardziej-warte-robienia
winifred holtbytoconajbardziejchcesięrobićjesttymprawdopodobniewarterobieniaco najbardziejnajbardziej chcechce sięsię robićjest tymco prawdopodobnieprawdopodobnie jestjest najbardziejnajbardziej wartewarte robieniaco najbardziej chcenajbardziej chce sięchce się robićco prawdopodobnie jestprawdopodobnie jest najbardziejjest najbardziej wartenajbardziej warte robieniaco najbardziej chce sięnajbardziej chce się robićco prawdopodobnie jest najbardziejprawdopodobnie jest najbardziej wartejest najbardziej warte robieniaco najbardziej chce się robićco prawdopodobnie jest najbardziej warteprawdopodobnie jest najbardziej warte robienia

Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze.Trzy są sposoby zdobywania mądrości. Pierwszy to refleksja - to najbardziej szlachetny, następnie naśladowanie -jest on najłatwiejszy, a trzeci to doświadczenie - najbardziej gorzki ze wszystkich.Książę nie powinien zmieniać zbyt łatwo ministrów, ponieważ jest rzeczą pewną, że nowy minister będzie snuł nowe projekty i na pewno najbardziej przypadnie mu do gustu plan najbardziej odmienny od tego, jaki zastat. Każdy człowiek jest na tyle przeciwnikiem cudzych pomysłów, na iłe^ jest zapatrzony we własne. Świadczą o tym rozpoczęte budowle, których następca nigdy niemal nic kończy.Kobieta, którą najbardziej się kocha, nie zawsze jest tą, którą najbardziej lubi się kochać.Jeśli w kobiecie kocha się najbardziej jej wady, muszą być naprawdę wiele warte.