To, co ongiś zwano sławą, laurami, trofeami, triumfami, wieńcami, zamieniło się dziś w gotówkę.


to-co-ongiś-zwano-sławą-laurami-trofeami-triumfami-wieńcami-zamieniło-ę-dziś-w-gotówkę
montesquieutocoongiśzwanosławąlauramitrofeamitriumfamiwieńcamizamieniłosiędziśgotówkęco ongiśongiś zwanozwano sławązamieniło sięsię dziśdziś ww gotówkęco ongiś zwanoongiś zwano sławązamieniło się dziśsię dziś wdziś w gotówkęco ongiś zwano sławązamieniło się dziś wsię dziś w gotówkęzamieniło się dziś w gotówkę

Jakaż różnica pomiędzy sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia!Sława za życia i sława po śmierci to czasem za dużo. Trzeba umieć poprzestać na jednej.Sława budzi zawiść. Ci, których napotykasz, myślą sobie, no dobrze, kim ona właściwie jest, kim jej się zdaje, że jest tą całą Marilyn Monroe. Czują, że twoja sława daje im jakiś przywilej aby podejść do ciebie i coś ci powiedzieć, cokolwiek, wszystko jedno co, a to i tak nie zrani twoich uczuć – tak jakby [...]Historia literatury jest cmentarzyskiem tekstów ongiś popularnych i wielbionych. Nieśmiertelność zdobywają sobie nieoczekiwanie utwory drugiego czy trzeciego rzutu. Czasem jakiś żart, jakaś błahostka.Mądrość i Miłość silniejsze są od czasu: pustynia zalegać może kwitnące ongiś ogrody, ruiny mogą być tam gdzie święty stał przybytek, a jednak miłość w naszych sercach trwać będzie.Praw­dzi­wy ar­tysta cie­szy się sławą do­piero po śmierci.