To, co w polityce zaczyna się od lęku, kończy się szaleństwem.


to-co-w-polityce-zaczyna-ę-od-lęku-kończy-ę-szaleństwem
samuel coleridgetocopolitycezaczynasięodlękukończyszaleństwemco ww politycepolityce zaczynazaczyna sięsię odod lękukończy sięsię szaleństwemco w politycew polityce zaczynapolityce zaczyna sięzaczyna się odsię od lękukończy się szaleństwemco w polityce zaczynaw polityce zaczyna siępolityce zaczyna się odzaczyna się od lękuco w polityce zaczyna sięw polityce zaczyna się odpolityce zaczyna się od lęku

To, co w po­lity­ce zaczy­na się od lęku, kończy się szaleństwem.1. Wszystko, co zaczyna się dobrze, kończy się źle. 2. Wszystko, co zaczyna się źle, kończy się jeszcze gorzej.Zaczyna się od nieostrożności, a kończy na niegodziwości.Nasza miłość zaczyna się we własnym domu i niemal zawsze kończy się tam, gdzie się zaczęła.Miłość zaczyna się od wielkich uczuć, a kończy się na drobnych kłótniach.Spokój zaczyna się właśnie tam, gdzie kończy się ambicja.