To co wystarcza jest nadmiarem dla mądrego.


to-co-wystarcza-jest-nadmiarem-dla-mądrego
eurypidestocowystarczajestnadmiaremdlamądregoco wystarczawystarcza jestjest nadmiaremnadmiarem dladla mądregoco wystarcza jestwystarcza jest nadmiaremjest nadmiarem dlanadmiarem dla mądregoco wystarcza jest nadmiaremwystarcza jest nadmiarem dlajest nadmiarem dla mądregoco wystarcza jest nadmiarem dlawystarcza jest nadmiarem dla mądrego

To, co wystarcza jest nadmiarem dla mądrego.To co wys­tar­cza jest nad­miarem dla mądrego.Jest wielką klęską dla człowieka pokochać prawdziwie i głęboko cudzą żonę, choćby to była żona najpospolitszego i najmarniejszego człowieka - ale prawdziwym nadmiarem nieszczęścia jest pokochać kobietę cnotliwą.Kobiety godne miłości są tak rzadkie jak geniusze. Dla takich kobiet warto stawiać świątynie, dla zwykłych wystarczą szałasy z lustrem,kuchnią i jednym łóżkiem.Wyśmiewać człowieka mądrego jest przywilejem głupców.Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego - trwać w błędzie.