To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jak libretto operowe.


to-co-zbyt-głupie-by-powiedzieć-śpiewa-ę-jak-libretto-operowe
pierre beaumarchaistocozbytgłupiebypowiedziećśpiewasięjaklibrettooperoweco zbytzbyt głupieby jeje powiedziećśpiewa sięsię jakjak librettolibretto operoweco zbyt głupieby je powiedziećśpiewa się jaksię jak librettojak libretto operoweśpiewa się jak librettosię jak libretto operoweśpiewa się jak libretto operowe

Bądź jak ptak, który, gdy siada na gałęzi zbyt kruchej, czu­je, jak spa­da, lecz śpiewa da­lej, bo wie, że ma skrzydła. -Victor Marie Hugo
bądź-jak ptak-który-gdy-siada-na gałęzi-zbyt-kruchej-czu­-jak spa­da-lecz-śpiewa-da­lej-bo wie-że  skrzydła
Mężczyzna, jak skowronek, śpiewa w blasku słońca. Kobieta, jak słowik, śpiewa w cieniu. -Jean Paul
mężczyzna-jak-skowronek-śpiewa-w-blasku-słońca-kobieta-jak-słowik-śpiewa-w-cieniu
Wszystko, co jest zbyt głupie, by to wypowiedzieć, będzie wyśpiewane. -Wolter
wszystko-co-jest-zbyt-głupie-by-to-wypowiedzieć-będzie-wyśpiewane